fredag 14. desember 2012

Tilstandskontroll november

Arbeidene på Folkvang startet med demonteringer og lagring av utstyr og riggkomponenter. Deretter begynte riving av hudplank i tidligere påviste områder med skader. Tilstandskontrollen av Folkvang avslørte etter hvert omfattende sopp og råteangrep. Skadene var av en karakter vi ikke tidligere hadde sett på fartøy vi har vært i befatning med. Det ble dermed besluttet å sende inn prøver til analyse ved laboratoriet til Mycoteam, som er rådgivende firma innen biologiske bygningsskader. Det ble påvist angrep av en type tømmersopp, Antrodia serialis. Dette er en relativt aggressiv sopp, som forårsaker brunråte. Den kan være vanskelig å avdekke før skadene har fått et større omfang. Dette fordi råten kan utvikle seg innvendig i tømmeret, eller i anleggsflater mellom tømmer. Soppen angriper også kjerneved. Dermed kan overflaten i tømrene være frisk og hard.

Da skroget var åpnet viste det seg at soppen hadde spredd seg til hud, spant, garnering og rekkestøtter, spesielt på bb side. Videre undersøkelser avlørte også angrep i bjelkelag, dekk og overbygg. Skadene er fra midskipet og akterover, og det er de nye materialene fra restaureringsprosessen 1992-2004 som i hovedsak er berørt. Det er også påvist mer ordinære råteskader av gråråte. Her er det i hovedsak stb. side og eldre materialer som er angrepet.

Hudplank revet på bb side. Soppskadet spantetømmer har lys overflate.

Hudplank revet på stb side. Her var det større andel av gammelt spantetømmer. Vi ser den midlertidige reparasjonen fra slippsettet i april i det akterste spantet.

Soppen har spredd seg og angrepet rekkestøtte og lenningsplank.

Sopp på rekkestøtte og skansekledning.

Angrepet dekksplank og skandekk ute i stb. side.  Dekket må trolig skiftes i sin helhet på babord side.

Bildet viser soppskader i lommer innvendig i drivreimene i skandekket.

Bilde av reim. Her ser vi tydelig at kjerneveden er angrepet. Ytterflatene på denne reima er friske og harde.

Kraveller,  stolper og sider i ruff over skipperlugar  og motorcasing må skiftes.

Tilstandsrapport vil bli utarbeidet og overlevert eiere til bruk ved søknad om evt. støtte til restaurering.

torsdag 13. september 2012

Slippsett september 2012

Det var nå bestemt at Folkvang skulle slippsettes for utbedring av råteskadene som ble avdekket ved forrige slippsett. Båten skulle nå inn i slipphallen for omfattende arbeid, og det var nødvendig å rigge den ned. Folkvang er godt utrustet med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, og for å berge mest mulig av kabler og slikt ble det besluttet å demontere utstyret ved hjelp av lift.

Ivar trives godt i høyden. Her jobber han med lanternekabler på hovedmasta.

 Kystlagets egne folk var også tilstede for å hjelpe til.

 Her er hovedmasta på vei opp gjennom dekket.

Vi fikk atter en gang god hjelp fra forsvaret med å løfte mastene av båten.

 Her er matene løftet av, og klyveren trukket inn, og Folkvang klar for å settes inn i slipphallen.

Så snart Folkvang var inne i hallen var prosjektleder Endre i gang med å lete etter råte i bb-skuteside.

Kniven går lett inn flere plasser. Her er blir det nok en del huding. Det blir spennende å se hva som møter oss når vi begynner å åpne opp.

torsdag 3. mai 2012

Slippsett våren 2012

Folkvang var slippsatt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i periodene 20-22. mars og 17. april - 2. mai 2012. Under første slippsett ble det montert ny propell av kystlagets egne folk.

De første bladene Astafjord Kystlag hadde fått tilsendt viste seg å ikke passe i bosset, noe som gjorde at slippsettet ble lengre enn forventet.

Ved neste slippsett var det behov for justeringer av vingene på propell. Kystlagets folk hadde også funnet råteangrep i fribordet midtskips på styrbord side, aktenfor røstjern.

I samråd med kystlaget ble det bestemt å utføre en midlertidig reparasjon av skadene på stb. side. Det ble skåret ut deler av hudplank rundt angrepet område, og avdekket råteskader i bakenforliggende spant. Det ble også avdekket råteskader på babord side, men det ble bestemt å utsette utbedring av disse til etter seilingsesongen.

Utført arbeide:
  • Skifte av ca 4 meter hudplank.
  • Reparasjon av hud og spant med innfelling av frisk ved.
  • Oppdriving av dekk i partier.
  • Justering av vinger på propell
  • Montere sink
  • Overflatebehandling utført av Kystlaget