torsdag 3. mai 2012

Slippsett våren 2012

Folkvang var slippsatt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i periodene 20-22. mars og 17. april - 2. mai 2012. Under første slippsett ble det montert ny propell av kystlagets egne folk.

De første bladene Astafjord Kystlag hadde fått tilsendt viste seg å ikke passe i bosset, noe som gjorde at slippsettet ble lengre enn forventet.

Ved neste slippsett var det behov for justeringer av vingene på propell. Kystlagets folk hadde også funnet råteangrep i fribordet midtskips på styrbord side, aktenfor røstjern.

I samråd med kystlaget ble det bestemt å utføre en midlertidig reparasjon av skadene på stb. side. Det ble skåret ut deler av hudplank rundt angrepet område, og avdekket råteskader i bakenforliggende spant. Det ble også avdekket råteskader på babord side, men det ble bestemt å utsette utbedring av disse til etter seilingsesongen.

Utført arbeide:
  • Skifte av ca 4 meter hudplank.
  • Reparasjon av hud og spant med innfelling av frisk ved.
  • Oppdriving av dekk i partier.
  • Justering av vinger på propell
  • Montere sink
  • Overflatebehandling utført av Kystlaget