mandag 24. februar 2014

Dekket er lagt

Dekket på Folkvang er ferdig lagt og drivinga er i god gjenge. Arbeidslaget under ledelse av Endre Lund har stått godt på siden oppstarten for en måned siden. Målsettingen er å få ferdig vår del av jobben så tidlig som mulig på vårparten, slik at eierene kan rigge og klargjøre fartøyet for seilas til Kystens Landsstevne i Oslo i juli.

Endre skjærer til enden på dekksplanken som felles inn i hakaplanken.

Ferdig skåret til mot hakaplanken.

Så er det bare å merke av for lengda.

Dekket ferdig lagt mot det gamle framme på styrbord side.

Lærling Ægir fikk ansvar for legging av akterdekket.

Rafi er vår afganske mann i bygningsvernavdelinga. Han er utlånt for å bistå med drivinga på Folkvang som han også bidro med på bla Fuglø.

Når dekket drives er det viktig å stemple av åpninger i dekket. Kreftene fra drivinga er store, og man kjenner godt at dekket spenner seg opp.

Totalt er det skiftet 261 meter dekksplank på Folkvang. Dekket har dimensjon 2 x 5 toms og drives med to tråder før beking på tradisjonelt vis.