onsdag 18. desember 2013

Dokumentasjon av skrogform

Før Folkvang ble satt ut tok vi bilder av skroget. Disse ble tatt med formål å lage en 3d-modell av skroget ved hjelp av fotogrammetri. Pga. ugunstige lysforhold i slipphallen ble ikke bildene optimale. Vi har forsøkt å sette bildene sammen, men de trenger nok endel mere arbeid for å få en god 3d-modell.

Blanke flater, som feks. beket på bildet, gir refleksjoner som flytter seg etterhvert som en flytter kameraet. Dette gjør at objektet endrer utseende fra bilde til bilde - dette "forvirrer" fotogrammetri-programmet når det skal sette bildene sammen til en 3d-modell. I tillegg var skroget innsauset med linolje noen dager tidligere, hvilket gjorde at også dette glinset og endret utseende med kameraposisjoner. Vi har prøvekjørt bildematerialet, og det ser ut til at vi skal klare å få en brukbar modell ut av bildene - men det vil som sagt kreve endel arbeid før den blir noenlunde presis.

tirsdag 10. desember 2013

Asluttende arbeider 2013 og sjøsetting

Folkvang må vike plassen i slipphallen for et annet prosjekt. Arbeidene har derfor vært konsentrert om å gjøre skroget klart til sjøsetting. Skandekket og rekka er ferdigstilt, skroget oljet og bunnsmørt. Nå ligger Folkvang trygt fortøyd ved flytebrygga. Eierene har montert opplagspresenningen, så arbeidene vil fortsette ved kai når vinteren en gang slipper det hardeste taket.

Skandekk med reimer og fyllstykker er montert og ferdig boltet. Maurizio finsletter i overgangene.

Skandekket ferdig drevet og beket.

Fremste del av naglebenken på babord side var også angrepet av sopp og måtte erstattes. Her arbeider Jay med monteringen.

Undervannsskroget skrapet og natene slått etter.

Beking er en sølete affære. Verneutstyr er påkrevd.

Folkvang har en pen profilert skansekledning som har utførelse basert på gamle bilder. Da Folkvang ble tilbakeført valgte man å legge skansekledninga tett mot dekket. Ved mye overvann på dekk under hard seilas har avrenninga fra dekk blitt for dårlig gjennom spygattene. Etter ønske fra eierene har vi laget en 20 mm åpning mot dekk. Dette letter også renholdet, og man unngår at det blir stående lommer med ferskvann ved rekkestøttene. Et ofte neglisjert område er vedlikehold av natet mellom skandekksplanken og fyllstykkene samt yttersiden av rekkestøttene. Dette krever som regel demontering av skansekledninga, og erfaring tilsier at dette sjelden blir gjort. For å lette dette arbeidet, og unngå skade på den profilerte skanskledninga, har vi valgt å skru det nedre bordet med franske treskruer. For ikke å komme i konflikt med klysset har vi også laget en skjøt i akterkant av dette.

Håvard høvler profil på skansekledninga med spesialtilpasset høvel.

Fyllingsbordet har buet profil. Største tykkelse på skansekledninga er 3,8 cm. Utførelsen er som tidligere. Opprinnelig utførelse fra 1911 vet vi lite om. De tre bordene kan ha vært falset i hverandre, men det er også en mulig råtefelle.

De to øvre bordene spikres til rekkestøttene som normalt.

Ferdig montert skansekledning tilpasset den gamle endeprofilen.

Under montering av røstjern, måtte enkelte spiker trekkes. Her benyttes en variant med slaglodd der stanga har påsveist bolt som gjenges inn i spikeren.

Det gir godt hold i spikeren, og man slipper svimerker i planken som man fort får ved sveising direkte på spikerhodet.

Så kan det bores.

Diverse utstyr monteres. De gamle kryssholtene blir benyttet om igjen.

Jay monterer smijernsrekka akter.

Nye fenderlister er montert. Det gamle listjernet er benyttet om igjen.

Med så mye utskiftet hudplank måtte vi sette vannlinja på nytt. Dette gjøres ved hjelp av vannrette bord montert forut og akter. Skroget må nødvendigvis være rettet med loddsnor på forhånd. Deretter strekkes ei snor mellom stativene langs med skroget, og det markeres fra bredeste punkt midtskips mot stevnene. Legg merke til at det er montert kile på bordet ved stevnet for å reise vannlinja litt forut.

Ivar styrer tråden langs skutesida og Endre markerer vannlinja med stift. Så kan man risse vannlinja ved hjelp av rei, eller bare maskere med tape.

Ferdig primet og vannlinja satt med bunnstoff.

Smøregjengen gjør klart til bunnsmøring.

Ferdig bunnsmørt og klar til utsett. Kystlagets folk har impregnert fribordet med rå linolje og dekket til med opplagspresenning.

Vi måtte avvente noen dager med utsett til en kuling hadde passert. Men onsdag 4. desember var det stille og fint for sjøsetting.

Havnebåten ligger klar for å buksere Folkvang til kai.

torsdag 31. oktober 2013

Drivreimer og klavell for aktre dekkshus.

Det er for tida full fart på Folkvang. Her ser vi ferdigstilling av klavellen for det aktre dekkshuset, og arbeid med stiming og montering av nye drivreimer.

Klavellene er felt mot hverandre og holdes sammen med tvinger. Her fester Philip disse med trenagler til bjelkelaget.

Joost arbeider med tilpasninger for den nye drivreima forut på bb-side.

Klavellene er ferdig fastnaglet. Her gjenstår det bare å kappe naglene, og slette toppene mot profilene i overkant av klavellene, samt spikring. Klavellene fra siste restaurering var ikke festet med nagler slik vi her har gjort, men vi velger å gjøre det slik for å holde disse på plass inntil videre - det kan ta tid før vi vet hvilke midler vi har til ferdigstilling av dekkshus. Den endelige innfestinga er bolter gjennom sidene av dekkshuset og gjennom bjelkelaget.

Joost har lagt den nye drivreima til sides etter at denne har stått montert og tatt sin nye form. Etter at drivreima var kommet ut at steamern og motert benyttet Joost tiden til å merke av for fellingene reima skal sitte i.

Flere reimer i steamern samtidig. Den ene var litt i overkant lang, men isteden for å bruke endelokket ble hullet tettet med glassvatt.

Ole Magnus Ellefsen og Endre diskuterer prosjektfremdrift og ulike løsninger.

Jay sletter hud ved baugen. Her er det brukt rondellslipemaskin tidligere, noe som vanskeliggjør fjerning av maling og sletting.

Philip kapper naglene som holder fast de nye klavellene.

Håvard forsenker for spikere på klavellen.

Deretter borer han for spikrene.

Så slås spikrene inn.

Etterpå slås spikrene helt inn ved hjelp av skaftedoren eller porrhammaren som de sier sørpå.

Også her forsynes spikrene med drevgarn under hodet.

Joost er god på fellinger. Her er en av de sist monterte stikkbjelkene ved aktre dekkshus.

Her har Philip skåret ren naglen i overkant av de nye klavellene.

Her ser vi gamle fellinger for drivreimer på bb-side.


Her lager Joost nye fellinger

Fellinga på den ene bjelken og kneet begynner å bli ferdig. På bjelkene aktenfor ser vi at innerkanten av fellingene er saget ut, og dybden merket av med blyant.

Ivar måler opp og regner ut hvor mye skanselkledning han trenger.

Endre etterser drivinga på forskipet.

Under hekken skraper Wisse maling. Her er nokså tjukke strøk, så varmepistolen er til god hjelp.

Eier Ole Magnus Ellefsen arbeider iherdig med skraping undervanns.

Det ligger mye arbeid i å skrape såpass reint, men det måtte gjøres. Ole Magnus kunne fortelle at det gikk mange måneder mellom priminga og smøring av bunnstoff etter at de restaurerte Folkvang forrige gang. Han mente dette var årsaken til at de har slitt med dårlig heft mellom primer og bunnstoff.

Her tas drivreima som skal sitte akter på sb-side etter fire timer i steameren.

Kjekt med mange tilgjengelige hender når ting må skje fort. Drivreima tvinges til sin nye form før den får sjanse til å stivne etter steaminga.

Her er drivreima klemt mot reima uttafor.

Mens drivreima inntar sin nye form markerer Endre opp for fellinger

Imens jobber Joost med fellinger på bb-side

Her er tvingene fjernet, og reima kan legges til side.

Så er det klart for å ta fatt på fellingene.

Drivreima forut på sb-side er også kommet ombord og i ferd med å tvinges på plass. Her får den seg noen kakk med slegga slik at den kommer på plass i lengderetninga.

Så tvinges den fast til resten av skandekket, og ned mot bjelkelaget.

Bessey-tvingene er fabelaktige verktøy.

Ferdig montert klavell for dekkshuset akterut.