fredag 14. desember 2012

Tilstandskontroll november

Arbeidene på Folkvang startet med demonteringer og lagring av utstyr og riggkomponenter. Deretter begynte riving av hudplank i tidligere påviste områder med skader. Tilstandskontrollen av Folkvang avslørte etter hvert omfattende sopp og råteangrep. Skadene var av en karakter vi ikke tidligere hadde sett på fartøy vi har vært i befatning med. Det ble dermed besluttet å sende inn prøver til analyse ved laboratoriet til Mycoteam, som er rådgivende firma innen biologiske bygningsskader. Det ble påvist angrep av en type tømmersopp, Antrodia serialis. Dette er en relativt aggressiv sopp, som forårsaker brunråte. Den kan være vanskelig å avdekke før skadene har fått et større omfang. Dette fordi råten kan utvikle seg innvendig i tømmeret, eller i anleggsflater mellom tømmer. Soppen angriper også kjerneved. Dermed kan overflaten i tømrene være frisk og hard.

Da skroget var åpnet viste det seg at soppen hadde spredd seg til hud, spant, garnering og rekkestøtter, spesielt på bb side. Videre undersøkelser avlørte også angrep i bjelkelag, dekk og overbygg. Skadene er fra midskipet og akterover, og det er de nye materialene fra restaureringsprosessen 1992-2004 som i hovedsak er berørt. Det er også påvist mer ordinære råteskader av gråråte. Her er det i hovedsak stb. side og eldre materialer som er angrepet.

Hudplank revet på bb side. Soppskadet spantetømmer har lys overflate.

Hudplank revet på stb side. Her var det større andel av gammelt spantetømmer. Vi ser den midlertidige reparasjonen fra slippsettet i april i det akterste spantet.

Soppen har spredd seg og angrepet rekkestøtte og lenningsplank.

Sopp på rekkestøtte og skansekledning.

Angrepet dekksplank og skandekk ute i stb. side.  Dekket må trolig skiftes i sin helhet på babord side.

Bildet viser soppskader i lommer innvendig i drivreimene i skandekket.

Bilde av reim. Her ser vi tydelig at kjerneveden er angrepet. Ytterflatene på denne reima er friske og harde.

Kraveller,  stolper og sider i ruff over skipperlugar  og motorcasing må skiftes.

Tilstandsrapport vil bli utarbeidet og overlevert eiere til bruk ved søknad om evt. støtte til restaurering.