onsdag 12. juni 2013

Juni, -arbeidene fortsetter


Arbeidene på Folkvang er i gang igjen etter to måneders opphold. Driftsstansen skyldtes delvis innsats på andre prosjekt, delvis uavklart situasjon jmf. tidligere innlegg vedrørende utførelser på Folkvang. Riksantikvaren har nå akseptert at kvaliteten på materialene som er benyttet følger normalen for yrkesfartøy av denne type, og utførelse følger standarden fra forrige restaurering. Videre er det gitt aksept for at limreparasjoner kan utføres i gitte tilfeller for å unngå riving av brukbare komponenter, og bevare mest mulig av eldre materialer og utførelser. Det er imidlertid viktig å avklare avvik med Riksantikvaren på forhånd og vi tar selvkritikk for at det ikke ble gjort i tilfellet Folkvang. Saken har også vist at det kan være nyttig for noen og enhver, å stoppe opp, og gå gjennom hvilke prinsipper man bør følge til enhver tid under arbeid på vernede fartøy. De går dessverre ikke alltid i hop.

Vi trodde lenge vi hadde avdekket soppangrepet, og at vi skulle berge dekksplankene i midtskipet ved å felle inn frisk ved i angrepne bjelkeender. Nå har vi imidlertid oppdaget nye angrep i dekksplankene midtskips.

Dekksbjelken i forkanten av romluka viste seg å være infisert da vi fjernet dekket. Skadene berørte også dekkskravellen (ramma til romluka).

Romlukekarmen ble demontert. Her ser vi metode for skånsom trekking av forsenket spiker.

Her ser vi at ramma er dårlig på flaten som har ligget an på dekksbjelken.

Vi er dermed nødt til å rive alt dekk fra lugarnedgang og akterover.

Vi har en slipphall som blir alt for tørr og varm, særlig når vi har en forsommer som i år, med rekordtemperatur. Det medfører sterk tørk av treverket, og på Folkvang har natene på de nye bordgangene åpnet seg i meste laget. Det har ikke hjulpet å kjøre luftfuktere døgnet rundt. Der det er mulig presser vi etter med hydrauliske stempler før vi setter i trenagler og border videre.

Nils Skandfer sine båter er bygget med dreide trenagler og en liten kon på naglehodet. På Folkvang er naglene 1 tomme (25 mm) tykke. Her er utprøving og tilpassing av verktøy for produksjon av naglene igang.

Test av nagleløa.

Vi har kjøpt inn et kanadisk nagleverktøy av merke Veritas. Det er modifisert og tilpasset vår bruk. Nagleløa freser veldig fine nagler.

Her er skjæret som benyttes for å senke naglehodet i hudplankene.