fredag 22. februar 2013

Hud og dekk, februar

Nå pågår arbeidene parallelt på skrog og dekk. Vi har påbegynt riving av de skadede områdene på dekket, og plankinga på skroget er godt igang. Siden forrige oppdatering er ytterligere en spantedel og en rekkestøtte skiftet.

 Før riving blir utforminga av dekket registrert på strategiske plasser.

Representanter fra Astafjord Kystlag bidrar med demontering av utstyr. Her er det anordninga med kjettingstyringa som demonteres før riving av dekket. Forøvrig har de påbegynt demontering av kabler, instrumenter og annet utstyr på og innvendig kahytten. Hele konstruksjonen er sterkt angrepet av tømmersoppen, og vi forbereder å løfte hele overbygget av fartøyet.

Under riving av dekket rundt kahytten akter, knakk en stikkbjelke tvert av. Den var betydelig redusert av soppangrepet.

De fleste bjelkene, knærne og bærere rundt kahytten er infisert av sopp.

Et lite tilbakeblikk på soppangrepet i midtskipet på babord side. Tømmersoppen har trengt gjennom garneringa fra spantene og etablert seg bak kledninga i lugaren. Heldigvis har ikke angrepet kommet lenger enn rett innenfor lugarskottet.

Vi er godt i gang med å legge ny hudplank. Her er det lærling Ægir som får prøve seg på å stikke ut et malbord til en hudplank på styrbord side.

Skandekksplanken er lagt på styrbord side.

Fire planker er lagt på babord side så langt.

Her er oversikt over mengde plank som skal skiftes med plassering på skroget. Totalt skiftes 167 meter.


fredag 8. februar 2013

Utskiftning av skadet tømmer desember -januar

Deler av garneringen på babord side var også angrepet av sopp i anleggsflatene mot spant. I anbefalingene fra Mycoteam heter det at alt angrepet virke fjernes, minimum 20 cm inn i frisk ved. Vi valgte å skifte garneringen fra utsiden før de nye spantene ble montert. Dette sparte prosjektet for store kostnader med demontering av innredninger. Garneringen som var benyttet i Folkvang ved forrige restaurering var 28 mm pløyde bord. Ved å skifte fra utsiden ble det umulig å benytte tilsvarende, så vi la den nye garneringen med glattkantet material.

For å få riktig fasong på skrogsiden ble garneringen lagt mot innvendige maler mellom skottene. Vi ser også her at mannskapet i babord køye på Folkvang er opptatt av klassisk norsk litteratur.

Deler av innredning og kledning måtte fjernes i lugaren framme for å få brukbar omskjøt på garneringen.

Her er rekkestøttene i akterskipet på styrbord side skiftet. Totalt måtte 18 rekkestøtter skiftes.

Phillip er finsk komposittbåtbygger som har meldt overgang til tradisjonell skipstømring.

Tabellen viser utskiftet mengde spantetømmer og rekkestøtter. Klikk på bildene for å se en større utgave.

For å lese mer om sopp og råte kan du gå til Mycoteam sine hjemmesider.