Om MK Folkvang

Folkvang på Vestfjorden under Kystens landsstevne i Bodø 2006

M/K Folkvang ble bygget av Nils Skandfer i 1911 for Hilmar Seljevoll, Andøy. Hilmar Seljevoll drev fiske i 2 år utenfor Andenes med Folkvang. Fartøyet ble solgt til Grovfjord i 1918 og var i aktivt fiske fram til 1976. Deretter ble fartøyet solgt til interessenter i Oslo. I 1992 kjøpte Astafjord Kystlag Folkvang som da lå nedsunket i Oslofjorden. Fra 1993 er det utført et møysommelig arbeid med tilbakeføring mot tidstypisk utførelse for Skandfers fartøyer fra 1911, så langt det har latt seg dokumentere. Arbeidene ble ferdigstilt i 2004.

Fartøyet er galeasrigget, med ruff framme og akter, casing over motorrom og romluke. Lugar framme har tidstypisk utførelse, og innredning/kledninger er bygget tett rundt bjelker, skott og sider slik praksis har vært. Det er montert svanehalser mellom rekkestøtter på fordekk for utluftning av skrogkonstruksjonen. Rommet er innredet med soveplasser og pantry. Her er det åpen utførelse ved bjelkeender over bjelkeveger. Det samme gjelder for maskinrom og akterlugar.

Alle innvendige flater er overflatebehandlet med linoljemaling. Utvendig overflatebehandling på skroget er oppgitt å være førstestrøk med alkydoljemaling, som senere er overmalt med linoljemaling. Det er relativt tykke lag med maling utvendig. Dekket er behandlet med tjære, senere dekksolje. Trehvite flater er behandlet med oljelakk. Dekkshus og skansekledning behandlet med maling som skroget.

Fartøyet ligger overdekket under opplag i vintersesongen, og det er montert vifter og varmeovn for å holde kontroll med fukt og temperatur. Tidligere over en periode på tre år er det også benyttet avfukter. Normal temperatur om bord i vinteropplag er opplyst å være ca. 5°C, med luftfuktighet omkring 60%.

Fartøyet synes å være normalt godt vedlikeholdt.

Mere historikk og annen informasjon om fartøyet kan du finne på Astafjord Kystlag sine hjemmesider http://www.mkfolkvang.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar