tirsdag 20. mai 2014

Innspurten er igang

Det nærmer seg overlevering med stormskritt, og alle mann er tilbake på bruket etter et ukes opphold i Vardø på Einar II. Snart er det klart for reising av mastene og da kan eierene ta fartøyet til hjemmehavna for videre rigging.
 
Dekket på ruff og casing er ferdig drevet og kittet.

Ringen for mastekrave er på plass etter modell av den forrige.

Dømlinger plassert i skjøtene.

Skalkeanordningen er kommet på plass på romluka.

Skottet mellom skipperlugar og maskinrom er ferdig. Over bjelken blir det hylle for kartbord og instrumenter.

På maskinromsida er det stålstag for avstivning av casingen. Løygangen er montert i casingdekk og det er store sideveis krefter under seilas.

Lysventilene i casingen er montert.

Her klargjøres for boring til løygangen som går gjennom casingdekket.

Løygangen montert.

Vi lager en ny innfesting for løygangen i casingen til erstatning for tidligere improvisert beslag. Løygangen er festet med stålkile mot flatjernet. Det blir og et 22 mm stag fra flatjernet og ned under nærmeste dekksbjelke for å ta opp strekk-kreftene.

Rorkult, ratt og rorkjetting er kommet på plass.

Dekkspumpa er montert.

Ivar har revet overdekningen på mastene og gjør klart for transport bort til kaia. Når vi får kran skal det være klart for reising av mastene.